مؤسسه از راه دور کوثر

راهنمایی-متوسطه-کار و دانش-پیش دانشگاهی-ویژه بزرگسالان-مردودین-بازماندگان از تحصیلبرای ادامه تحصیل هیچوقت دیر نیست

  موسسه آموزش عالی آزاد بامداد دانش

همیشه یک قدم جلوتر
آموزشگاه زبان
این موسسه با فعالیت در زمینه زبان های خارجی و مدیریت خدمات خود را ارائه می دارد

  آموزشگاه فنی و حرفه ای زاگرس

اتومکانیک-برق خودرو-برق صنعتی-PLC

  مركز آموزش بازرگانی(نمایندگی كرج)

انجام فعاليت هاي آموزشي(بلند مرتبه و کوتاه مدت و فعاليتهاي پژوهشي زير نظر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني واردات بازرگاني

صفحه‌ها