دفتر مشاوره منیژه جاسبی

منیژه جاسبی

کارشناس ارشد راهنمایی ومشاوره

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره 531

راهنمایی و مشاوره در امور(فردی،ازدواج و خانواده)

  ندای آرامش هشتگرد

مشاوره خصوصی و درمان تخصصی ماتریس

  مشاوره روان شناسی راستا

مشاوره خانواده-ازدواج-مشاوره روان درمانی

  مؤسسه روان شناسی كلید آفرینش

مشاوره فردی در خصوص افسردگی-اضطراب-ترس-خدمات مددکاری

  مركز خدمات مشاوره و روان شناسی راستا

مشاوره خانواده و ازدواج-مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی-روانپزشکی و دارو درمانی-مشاوره ترک اعتیاد-درمان وسواس و افسردگی و اضطراب و.....راهنمایی در تربیت فرزندان و مشکلات خاص آن ها آزمون های مختلف هوش و شخصیت-انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه برای سازمان ها و ارگان ها-دوره ها و کارگاه های آموزشی شامل:مهارتهای زندگی وازدواج-تحصیلی وشغلی-افزایش اعتماد به نفس و فرزند پروری.

  خدمات مشاوره و روان شناسی راستا

دوره ها و کارگاههاي آموزشي:افزايش اعتماد به نفس،شيوه هاي غلبه بر استرس،آموزش هاي مهارتهاي زندگي.خدمات:مشاوره خانواده و ازدواج،مشاوره و روان درماني گروهي،روان پزشکي و دارو درماني مشاوره ترک اعتياد،درمان وسواس،افسردگي اضطراب،راهنمايي در تربيت فرزندان،و مشکلات خاص آنها،آزمونهاي مختلف هوش و شخصيت

  موسسه فرهنگی آموزشی رایفر

مرکز آموزش و ارتقاءبهره وري نيروي انساني-آموزش خودشکوفايي خود مديريتي تکنيک هاي موفقيت موفقيت تحصيلي آموزش تکنيک هاي يادگيري آموزش مهارتهاي زندگي

  مرکز مشاوره و روانشناختی مهربان

متخصص روانشناسی سلامت

* مدرس دانشگاه

* درمانگر اختلالات روانی کودکان از دانشگاه تهران

* زوج درمانگر و مشاور طلاق

* درمانگر اختلالات روانی در بزرگسالان

* برگزار کننده کارگاه های اموزشی ویژه بزرگسالان، کودکان و دانشجویان

* 15 سال سابقه فعالیت در حیطه روان شناسی

*روان شناس

صفحه‌ها