دکتر ابراهیم عرب -متخصص قلب و عروق

متخصص بیماری های قلب و عروق
اکو ، کاردیو گرافی ، تست ورزش
نوار قلب ، آنژیو گرافی

  مطب قلب و عروق دكتر عندلیب

همراه با سابقه درخشان در درمان-متخصص قلب و عروق و گوارش