کلینیک ترک اعتیاد شاد زی

متادون درمانی-ترک انواع مواد مخدر-ایجاد تنفر و دفع وسوسه و سم زدایی-ترک شیشه به روش ماتریکس-ترک سیگار-جلسات:خانواده درمانی-گروه درمانی و شناخت درمانی

  مركز ترك اعتیاد بانوان كوثر شهریار

  دکتر سیدمظفر روحانی پاشاکی

درمان افسردگی مقاوم با rtms
روانپزشک

  ترك اعتیاد دكتر عرب علی

کلینیک ترک اعتیاد دکتر عرب علی همراه با سالها سابقه درخشان در درمان- درمان سوئ مصرف انواع مواد (درمان با داروهای آگونیت و درمان های غیر دارویی) مشاوره و روانشناسی مشاوره فردی و خانوادگی

  مركز ترك اعتیاد بانوان كوثر نور شهریار

شماره ثبت 245.بدون استرس با نظارت پزشک متخصص و مشاوره ویژه خواهران-این جهان تغییر است نه تقدیر

  مركز سوء مصرف آتیه نو

درمان بیماران مبتلا به شیشه و مواد مخدر و روانشناسی تخصصی اعتیاد

  مركز بستری و بازتوانی،ترك اعتیاد حیات نو

درمان تخصصي اعتياد-مرکز بستري بيماران مبتلا به شيشه و مواد مخدر-روانشناسي تخصصي بيماران مبتلا به اعتياد شيشه

  مركز درمان و بازتوانی اعتیاد آفرینش

درمان تخصصی و سر پاییانواع مواد مخدر-با استفاده از متادون-بوپره-نوروفین-درمان تخصصی به روش ماتریت-درمان های غیر دارویی شامل:مشاوره فردی-گروهی-خانوادگی-پیگیری و مددکاری

  كانون ترك اعتیاد نوید رهایی البرز

مشاوره رایگان-داستان رهایی را از رهاشدگان بشنوید

صفحه‌ها