ردیف کد واحد نام واحد مدیریت نوع صنف آدرس مرکزینزولی
151 10828 گل و گیاه محمد مهدی برادران حبیبی خدمات آبیاری و كشاورزی - گل فروشی کرج-گرمدره انتهاي بلوار امير کبير
152 12240 شركت فن آوری زیست طبیعت گرا آقای مهندس محمد عسگری نیا خدمات آبیاری و كشاورزی - گل فروشی کرج-گلدشت پيشاهنگي خيابان 8 غربي
153 13978 نهالستان گلبرگ آقای زكی زاده خدمات آبیاری و كشاورزی - گل فروشی کيلومتر 10 جاده هشتگرد قديم افشاريه
154 10159 شركت افهم محمد مهدی افهم خدمات پرورش نگهداری طیور کيلومتر 16 جاده کرج-هشتگرد جاده سعيدآباد شهرک درخشانيه خيابان 12
155 17443 آریافنر علی اسحاقی خدمات پرورش نگهداری طیور کیلومتر 10جاده خاوران فرون آباد اول-مقداد هفتم بلوک10

صفحه‌ها