سریال: 
6495
کد واحد: 
50566
مدیریت: 
خانم حق نژاد
جنسیت: 
زن
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
026-44226804
آدرس مرکزی: 
کرج-هشتگرد-خیابان خوئینی ها(درب شرقی بازار صدف)مجتمع ثامن-عروسکده آرام-طبقه سوم(گریماتور سابق)
توضیحات: 
آرایشگاه زنانه(گریماتور سابق)

افزودن دیدگاه جدید