سریال: 
6622
کد واحد: 
50632
مدیریت: 
آقای حسن یكتا
جنسیت: 
مرد
تلفن ثابت: 
026-32757211,026-32757212
آدرس مرکزی: 
کرج-چهار طالقانی 300متر پایین تر از چهار راه به سمت هفت تیر بین خیابان کریمی و ساجدی جنب املاک برج سازان
توضیحات: 
---

افزودن دیدگاه جدید