سریال: 
6258
کد واحد: 
16298
مدیریت: 
آقای لطفی
جنسیت: 
مرد
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
021-55224410
تلفن همراه: 
09125931500
آدرس مرکزی: 
شهر ري باقرشهر بلوار غدير روبه روي شهرداري خيابان احمد شمس پلاک 12
توضیحات: 
آموزش زبان خارجي رجاء (پسرانه و دخترانه)انگليسي و اسپانيايي

افزودن دیدگاه جدید