سریال: 
1890
کد واحد: 
11485
مدیریت: 
آقای فرمان آرا
جنسیت: 
مرد
تلفن ثابت: 
026-32306463
تلفن همراه: 
09351481900
آدرس مرکزی: 
اتوبان تهران-کرج-کلاک جنب ايستگاه اتمسفر
توضیحات: 
باشگاه سوار کاري و پرورش اسب فرمام آرا-مدرسه سوار کاري-آموزش سوارکاري-به صورت حرفه اي و نيم حرفه اي

افزودن دیدگاه جدید