سریال: 
6072
کد واحد: 
17600
مدیریت: 
صفاری
جنسیت: 
مرد
تلفن ثابت: 
026-32749947,026-34487031,026-32704179
تلفن همراه: 
09121693734
آدرس مرکزی: 
بیمارستان قائم 300متر جلوتر به سمت درختی

افزودن دیدگاه جدید