شبانه روزی ،با کادر مجرب ،و ماشین های مدل بالا، با بالاترین طرح ترافیک،
سریال: 
7856
کد واحد: 
50430
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
02634410995
02634472228
تلفن همراه: 
09123624232
آدرس مرکزی: 
کرج جهانشهر میدان هلال احمر
توضیحات: 
شبانه روزی با کادر مجرب و ماشین های مدل بالا با بالاترین طرح ترافیک

افزودن دیدگاه جدید