سریال: 
5744
کد واحد: 
30025
مدیریت: 
آقای تاج نیا
جنسیت: 
مرد
تلفن ثابت: 
026-45347014,026-45347018,026-45347019
فکس: 
026-45347011
آدرس مرکزی: 
نظرآباد-خيابان تهران بين گلستان 2و4
توضیحات: 
کليه مايحتاج گلخانه ها اعم از:سازه کودهاي ماکرو و ميکرو-اسيدها-نشاء-فن تهويه-شيد و گروبگ

افزودن دیدگاه جدید