سریال: 
2127
کد واحد: 
5000019
جنسیت: 
مرد
تلفن ثابت: 
۰۲۱-۲۲۳۲۴۰۰۳
تلفن همراه: 
۰۹۱۲۱۱۵۰۳۶۱
توضیحات: 
بازسازی، تخریب، گود برداری، بنایی، نقاشی، گچ کاری، کاشیکاری، سنگ کاری کلی و جزئی به صورت حرفه ای

افزودن دیدگاه جدید