سریال: 
7963
کد واحد: 
510007
مدیریت: 
وفایی
جنسیت: 
مرد
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
05133858720
تلفن همراه: 
09397296037 وفایی
09151216073
آدرس مرکزی: 
مشهد،بلوار ثامن(سیدی)،شهرک انقلاب،خیابان سحر،بین سحر 9و 7 ،روپوش صدف
توضیحات: 
تولید و پخش روپوش و لوازم پارچه ای بیمارستان ها،هتل ها، رستوران ها،کارخانجات،آزمایشگاه ها و لباس فرم مدارس و غیره.

افزودن دیدگاه جدید