سریال: 
6059
کد واحد: 
14908
مدیریت: 
آقای محمدی
جنسیت: 
مرد
نوع صنف: 
تلفن همراه: 
09123724390,09125842982,09361149212
آدرس مرکزی: 
احمد آباد مستوفي
توضیحات: 
حفاري چاه دستي(آب) کندن چاه هاي آب دستي يا دستگاهي کندن کانال و فاضلاب و نصب موتورهاي چاه آب عميق و نيمه عميق در اسرع وقت پذيرفته ميشود

افزودن دیدگاه جدید