سریال: 
6422
کد واحد: 
50001
مدیریت: 
آقای حسین شائیلو زاده
جنسیت: 
مرد
تلفن ثابت: 
026-32226581
فکس: 
026-32226581
آدرس مرکزی: 
کرج-میدان شهدا خیابان بهار ساختمان تجاری بانک رفاه طبقه 3 واحد 5
توضیحات: 
مهندسی خردگی و حفاظت کاتودی فلزات و تامین تجهیزات

افزودن دیدگاه جدید