سریال: 
7801
کد واحد: 
30011
مدیریت: 
آقای طاهرخانی
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
02825239394
تلفن همراه: 
09121811870
آدرس مرکزی: 
تاکستان کیلومتر 3 جاده قزوین نبش صنعت نهم
توضیحات: 
بسته بندی انواع کشمش با دستگاه های تمام اتوماتیک و لیزر

افزودن دیدگاه جدید