سریال: 
7080
کد واحد: 
300237
مدیریت: 
ناصری
جنسیت: 
مرد
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
021-33281570,021-33281572,021-33281571
تلفن همراه: 
09123778649,09379220773,09192135662
فکس: 
021-33281574
آدرس مرکزی: 
تهران-شهرک صنعتی خاوران پادگان سابق خیبر شهرک صنعتی قائم
توضیحات: 
كليه ي پروژه به صنف پوشاك واگذار ميشود

افزودن دیدگاه جدید