سریال: 
1132
کد واحد: 
10242
جنسیت: 
مرد
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
021-65432328,021-65432546
آدرس مرکزی: 
کرج-بي بي سکينه شهرک صنعتي صفادشت 1غربي
توضیحات: 
چاپ مصنوعات فلزي

افزودن دیدگاه جدید