سریال: 
7269
کد واحد: 
18096
مدیریت: 
قره باغی
جنسیت: 
مرد
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
026-33443018
تلفن همراه: 
09122481593
آدرس مرکزی: 
کرج-گوهردش خیابان اصلی بین نهم و دهم شرقی

افزودن دیدگاه جدید