سریال: 
6149
کد واحد: 
15090
مدیریت: 
خانم معصومی
جنسیت: 
زن
تلفن ثابت: 
0282-2828885,0282-2829763
ایمیل: 
sima_yaneh2008@yahoo.com
آدرس مرکزی: 
آبيک خيابان شريعتي چهارراه اول سمت چپ
توضیحات: 
مجتمع آموزشي و فني حرفه اي آزاد آموزش فناوري اطلاعات(کليه مباحث کامپيوتر)آموزش امور مالي و بازرگاني (حسابداري)

افزودن دیدگاه جدید