تبلیغات مجموعه سالن های زیبایی تندیس در اطلاعات روز roozinfo rooz info rooz-info
سریال: 
7837
کد واحد: 
50411
مدیریت: 
خانم صفورا فروتن
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
02122745039
02126802260
02634480887
02634480898
آدرس مرکزی: 
تجریش مجتمع تجاری تندیس
آدرس شعبه: 
سعادت آباد نبش یادگار امام و بلوار بهزاد مجتمع تجاری و اداری تندیس
جهانشهر ابتدای خیابان استانداری نبش کوچه رازقی مجتمع آترین طبقه 5
توضیحات: 
آدرس تلگرام: safooraandtandis@   آدرس اینستاگرام: safouraforoutan_beauty

افزودن دیدگاه جدید