مرکز جراحی محدود فارابی
سریال: 
7756
مدیریت: 
مرکز جراحی محدود فارابی
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
34472996 026
آدرس مرکزی: 
کرج ، چهاراه طالقانی شمالی ، نبش خیابان غزل ، جنب سازمان خدمات درمانی
توضیحات: 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی انجام کلیه آزمایشات تخصصی : بالینی ، پاتولوژی ، سیتولوژی تهیه آزمایشات روتین جراحی در اسرع وقت  انجام کلیه آزمایشات جهت بررسی سلامت جنین ( غربالگری ) در سه ماه اول و سه ماه دوم بارداری

افزودن دیدگاه جدید