مرکز شنوایی سنجی سمیع
سریال: 
7764
کد واحد: 
30085
تلفن ثابت: 
32263917 026
آدرس مرکزی: 
کرج، بلوار طالقانی شمالی، بالاتر از پوشاک خانواده، کوچه نسیم، ساختمان کیمیا، طبقه چهارم، واحد 8
توضیحات: 
مرکز شنوایی سمیع (شنوایۍ،تعادل،سمعک/نوزادان،بزرگسالان)

افزودن دیدگاه جدید