سریال: 
3977
کد واحد: 
602102
مدیریت: 
آقا محسن فیروز فر
جنسیت: 
مرد
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
026-36515251,026-36515252,026-365244863
تلفن همراه: 
09121903992,09123438324
فکس: 
026-36524486
آدرس مرکزی: 
کرج-فرديس بعداز کانال ساختمان دي پلاک 672 طبقه 5 واحد 9
آدرس شعبه: 
اصفهان-خيابان مار طبقه فوقاني مبل جام جم
توضیحات: 
امور وکالت پايه يک در کل دعاوي داخلي و بين المللي(ثبت شماره 8)شماره پرونده وکالت(670)صندوق پستي 311-31755

افزودن دیدگاه جدید