سریال: 
7928
کد واحد: 
30077
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
021-22233250
تلفن همراه: 
09399095769
09905358566
آدرس مرکزی: 
سهروردی شمالی هویزه شرقی پلاک 43 واحد 11
توضیحات: 
ضامن کارمند و تامین وثیقه ملکی جهت دادسراها ودادگا ها ضامن کارمند وجواز کسب (کفیل) سند جهت کلیه محاکم قضایی کشور زیر نظر وکیل دادگشتری فوری ###صرفا برای بانک تماس نگیرید### (ضامن دانشجویی/ضامن استخدام/و...)  

افزودن دیدگاه جدید