نرم افزارحقوقی پزشکان  از سری مجموعه های نرم افزار حقوقی همیار وکیل  اتوماسیون پیشرفته دفتر پزشکی  حائز رتبه اول و ایده برتر کشوری
سریال: 
7908
کد واحد: 
30039
مدیریت: 
مهندس مصطفی عباسی
جنسیت: 
مرد
تلفن ثابت: 
026-33513633
تلفن همراه: 
پشتیبانی:09128680307
فروش:09122548953
ایمیل: 
abbasi.law@gmail.com
آدرس مرکزی: 
کرج
توضیحات: 
نرم افزارحقوقی پزشکان از سری مجموعه های نرم افزار حقوقی همیار وکیل اتوماسیون پیشرفته دفتر پزشکی حائز رتبه اول و ایده برتر کشوری

افزودن دیدگاه جدید