سریال: 
8026
مدیریت: 
آقای عابدینی
جنسیت: 
مرد
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
026-34801680
تلفن همراه: 
09124855565
09104855565
09194619260
فکس: 
026-34803473
آدرس مرکزی: 
کرج-خيابان قزلحصار پنجاه متر بعد از ميثم سوم بن بست نيلوفر
توضیحات: 
پمپ آب هیدران - فروش عمده تمامی محصولات - حداقل تعداد سفارش یک پالت:  نام پمپ: KPM50  تعداد پالت:64   نام پمپ: CM100 تعداد پالت :33 پالت    نام پمپ:CAM100  تعداد پالت: 27

افزودن دیدگاه جدید