سریال: 
7772
کد واحد: 
50347
تلفن ثابت: 
02634434500
02633513929
فکس: 
02633523863
ایمیل: 
charmineh22@yahoo.com
آدرس مرکزی: 
کرج میدان سپاه ضلع شمالی
آدرس شعبه: 
کرج خیابان درختی بین میدان مادر و سه راه تهران

افزودن دیدگاه جدید