سریال: 
7234
کد واحد: 
50000230
جنسیت: 
مرد
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
021-66398223
تلفن همراه: 
09122501590
آدرس مرکزی: 
تهران، بزرگراه فتح، روبروی بستنی پاک، مجتمع پارس صنعت، واحد های 11، 16 و 22
توضیحات: 
این صرفا یک تبلیغ نیست: شاه کلید بازاریابی ما فروش و نصب و تعمیر آسانسور رقابت در کیفیت است(قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری) شرکت KAP(کیان آسانسور پارس) در یک نگاه مجموعه کاپ از سال 91 با انگیزه ساخت، تامین و نصب و راه اندازی در سه واحد جدا ولی مکمل شروع بکار نمود و تا کنون واحد های 1-2و 3 خود را جهت فروش قطعات آسانسور (واحد 1) ، نصب و راه اندازی (واحد2) و ساخت قطعات و برند سازی(واحد3) را راه اندازی نموده است. این مجموعه بنا دارد که بتدریج و با زمانبندی های انجام شده تمام خدمات خود را در غالب یک پک و یا پکهای مختلف و با برند KAP به جامعه مصرف کنندگان ارائه نماید، که بتواند تضمینی جهت کارکرد مفید قطعات و نهایتا ایمنی بیشتر آسانسور گردد. این مجمو.عه مساعی خود را در دو قسمت پله برقی و آسانسور متمرکز نموده و از یکطرف در قطب آسانسور تهران (مجتمع پارس صنعت) و از طرف دیگر همکاری با شرکا و پرسنل با سابقه زیاد باعث شده است که با سرعت زیاد خود را بعنوان یک مدعی بزرگ در جمع قدمای این رشته کاری قرار دهد

افزودن دیدگاه جدید