رشد و توسعه تولید داخل در گرو ساماندهی واردات کالا

یکی از تولیدکنندگان موفق پوشاک  ورزشی در استان البرز گفت:ساماندهی واردات و حضور برندهای خارجی تاثیر بسزایی در رشد و توسعه تولید داخل خواهد داشت که امید است طبق برنامه ریزی وزارت صنایع، معادن و تجارت این اقداماجرایی شود.