مسابقات چند جانبه ،گراپلینگ کیک بوکسینگ ،به میزبانی استان البرز ،بمناسبت یادواره شهدای مدافع حرم،شهید مهدی عسگری ،به نحو احسن و ،با حضور بنیانگذار گراپلینگ کیک بوکس ،و مسئولین استان، در سالن آزادگان، برگزار شد

مسابقات چند جانبه گراپلینگ کیک بوکسینگ به میزبانی استان البرز بمناسبت یادواره شهدای مدافع حرم شهید مهدی عسگری به نحو احسن و با حضور بنیانگذار گراپلینگ کیک بوکس و مسئولین استان در سالن آزادگان برگزار شد

مسابقات چند جانبه گراپلینگ کیک بوکسینگ به میزبانی استان البرز بمناسبت یادواره شهدای مدافع حرم شهید مهدی عسگری به نحو احسن و با حضور بنیانگذار گراپلینگ کیک بوکس و مسئولین استان در سالن آزادگان برگزار شد

و در فینال به نفرات برتر جایزه  و مدال حکم اهدا گردید و مسئول برگزاری استاد بیرامی هم جهت یادبود این شهید والا مقام لوح و تندیس به مسئولین حاضر در سالن اهدا کردند