معرفی اجمالی مرصوص بتن

مرصوص بتن

شرکت تولید وتحقیق بتن آماده وقطعات بتنی در استان البرز در حال فعالیت می باشد.

از جمله پروژه های انجام شده  توسط مجموعه مرصوص بتن میتوان مجتمع تفریحی و ورزشی پرشین مهرشهر

)Ccl (اجرای سقف

این مجموعه هم اکنون با دو شعبه و یک کارخانه و هچنین تجهیزات و امکانات ذیل مشغول خدمت رسانی به شهروندان البرزی می باشد:

1.تعداد سه دستگاه بچینگ تمام اتوماتیک

2.تعداد دو دستگاه تراک میکسر