02633513633
09195288122(تماس و تلگرام)-09122548953(ارتباط از طریق پیام کوتاه)
https://instagram.com/roozinfo
http://rooz-info.com/node/6977 ( جهت تکمیل فرم ثبت نام کلیک کنید)
Roozinfo.87@gmail.com