مکانهای تاريخی شهرستان کرج دارای آثار تاريخی فروانی است و تنها د ر ناحيه کرج مرکزی نزديک به يکصد اثر تاريخی ثبت شد ه وجود دارد.و علاوه بر آن در ناحيه اشتهارد ساوجبلاغ و شهريار تعداد فراوانی از آثار باستانی وجود دارد که ما به شرح چند اثر تاريخی در ناحيه کرج مرکزی و معرفی نام و محل باقی آثار مي پردازيم.

نام و مشخصات آثار ثبت شده شهرستان کرج

موقعيت اثر قدمت نام اثر
کرج - روبروي سه راه قلمستان - شهرک شهيد فهميده قاجاري آسياب برجي
کرج - آدران - ارنگه - روستاي خور - جنوب روستا قاجاري آسياب قديمي
کرج - دهستان کمال آباد - روستاي هلجرد قاجاري آسياب هلجرد
کرج - دو کيلومتري شمال گچسر اسلامي آهنين راه و پل سنگي
کرج - آدران - 7 کيلومتري جاده کرج چالوس - پل خواب - روستاي کلوان سر بنا معاصر امامزاده ابراهيم
کرج - آدران - 5 کيلومتري جاده کرج چالوس - پل خواب - روستاي ورزان بنا معاصر امامزاده ابراهيم و محمد تقي
کرج - محمد آباد - زمينهاي بنياد شهر سازي صفوي امامزاده احمد و محمود
کرج - اشتهارد - روستاي پلنگ آباد قرن هشتم امامزاده پلنگ آباد
دهستان کمال آباد - روستاي آتشگاه  بنا معاصر ، عمر درخن 2000 سال امامزاده پير پيران و درخت کهن
کرج - گرمدره - کلاک بالا  بنا معاصر امامزاده تقي
کرج - آدران - مرکز روستاي ارنگه قاجاري امامزاده جعفر
کرج - دهستان آدران - جنوب روستاي کندور قاجاري امامزاده چهل دختر
کرج - کيلومتر 55 جاده کرج چالوس - روستاي حسنکدر صفوي ، بنا معاصر امامزاده حسن
کرج - بلوار امامزاده حسن صفوي ، بنا معاصر امامزاده حسن
کرج - گرمدره - اول جاده قديم کرج صفوي ، بنا معاصر امامزاده حيدر 
کرج - اشتهارد - سه راه روستاي جارو قاجار ، بنا معاصر امامزاده رزاق چهار طاق ( امامزاده حبيب اله )
کرج - آدران - 7 کيلومتري جاده کرج چالوس - پل خواب - روستاي کلها صفوي ، بنا قاجاري امامزاده رضي الدين
کرج - 38 کيلومتري جاده کرج چالوس - تکيه سپهسالار اوايل اسلامي ، بنا قاجاري امامزاده سپهسالار
کرج - ابهرک - ارنگه از دهستان آدران صفوي امامزاده سليمان 
کرج - دهستان آدران - جنوب روستاي کندور قاجاري امامزاده سيد ابراهيم
کرج - آدران - روستاي گوراب ( جوراب ) ارنگه صفوي ، بنا معاصر امامزاده شاهزاده حسين
کرج - دهستان آدران - روستاي ارنگه - روستاي خور  صفوي ، بنا معاصر امامزاده شاهزاده عسگري
کرج - مهرشهر صفوي ، بنا معاصر امامزاده طاهر
کرج - مهرشهر - علي آباد گوته قاجاري ، بنا معاصر امامزاده عبد اله
کرج - دهستان آدران - مرکز روستاي کندور قاجاري ، بنا معاصر امامزاده عبد له و طاهر
کرج - محمد آباد - دشت بهشت - کوچه ميثم تمار بنا معاصر امامزاده غيبي
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستاي محمد آباد قاجار ، بنا معاصر امامزاده قاسم
کرج - آدران - روستاي سيجان ارگنه صفوي ، بنا معاصر امامزاده محمد
کرج - حصارک صفوي ، بنا معاصر امامزاده محمد حصارک
کرج - آدران - 6 کيلومتري جاده کرج چالوس - شمال پل روستاي ليلستان بنا معاصر امامزاده هاشم و هارون
کرج - روستاي ميدانک - کيلومتر 60 جاده چالوس قاجاريه برج سنگي ميدانک 
کرج - اشتهارد - شهر اشتهارد - ميدان امام خميني اواخر صفوي بقعه امامزاده ام کبري و ام صغري
کرج - اشتهارد - مرکز دهستان پلنگ آباد از بخش اشتهارد  صفوي بقعه امامزاده ام رحمان و امامزاده زيد ( سه گنبدان )
کرج - اشتهارد - 10 کيلومتري شرق اشتهارد و کنار جاده آسفالته کرج - اشتهارد قرن 7 و 8 و 9 هجري بقعه شاهزاده سليمان
کرج - 25 کطلومتري جنوب شرقي سد فرعي اميرکبير در حاشيه قريه گوراب آخر تيموري بقعه و درختان کهنسال شاهزاده حسين گوراب
کرج - مدخل ورودي جاده کرج به چالوس سلجوقي پل تاريخي کرج 
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستاي محمد آباد سده 5 تا 9 ه.ق تپه امامزاده قاسم
کرج - محمد آباد - دشت بهشت - کوچه ميثم تمار   تپه باستاني دشت بهشت

کرج - اشتهارد - روستاي رحمانيه

( پلنگ آباد )

تاريخي ، اسلامي تپه پلنگ آباد ( تپه باستاني )
کرج - اشتهارد - روستاي خرم آباد - ضلع جنوبي روستا و کنار جاده کرج اشتهارد دوران تاريخي تا اواسط اسلامي تپه باستاني خرم آباد
کرج - شهرستانک - دو کيلومتري غرب دره گل گيله دوران تاريخي  تپه شنستون

کرج - اشتهارد - روستاي  علي آباد

( شمال اشتهارد )

قرن 5 تا 6 ه.ق تپه علي آباد
کرج - اشتهارد - 5 کيلومتري جنوب پليس را اشتهارد  اسلامي تپه کرد چشمه
کرج - دهستان کمال آباد - 10 کيلومتري شمال قلمستان کرج - روستاي آتشگاه تاريخي ، اسلامي تپه مهدي خاني
کرج - محمد آباد - زمينهاي بنياد شهر سازي دوره اسلامي ( سده 7 و 8 و 9 ه.ق ) تپه هاي امامزاده احمد و محمود
کرج - 15 کيلومتري شمال قلمستان کرج آتشگاه - روستاي حسن بد چشم تاريخي  تپه هاي باستاني حسن بد چشم
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستاي کوي راشته سده هاي 5 تا 9 ه.ق تپه هاي باستاني راشته
کرج - محمد آباد - زندان قزل حصار صفوي تپه هاي قزل حصار
کرج - جاده چالوس - يک کيلومتري غرب ورودي تونل کندوان صفوي تپه هاي کندوان
کرج - آدران - کيلومتر 8 جاده چالوس - غرب روستاط کندور تاريخي ، اسلامي تپه هاي کندور
کرج - مهرشهر - انتهاي خيابان دهم گلستانک - کوچه ميثم تمار تاريخي ، اسلامي تپه هاي گلستانک
کرج - اشتهارد - روستاي مراد تپه پيش از تاريخ - تاريخي ، اسلامي تپه هاي مراد تپه
کرج - مهرشهر - جنوب مهرشهر - انتهاي خيابان بوستان - روستاي حسين آباد هزاره سوم و چهارم ق.م تپه باستاني آق تپه
کرج - 11 کيلومتري غربي کرج - ماهدشت ( مرد آباد ) انتهاي خيابان نصر از هزاره پنجم تا سوم ق.م تپه باستاني مرد آباد 
کرج - دهستان آدران - روستاي ارنگه - روستاي خور  صفوي تپه تله اسکي
کرج - دهستان آدران - روستاي ارنگه - روستاي خور  صفوي تپه دزد بر
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستاي کوي راشته 800 ساله چنار حصار
کرج - اشتهارد - ميدان امام خميني ( ره ) قاجاريه حسينيه سياديه
کرج - اول جاده چالوس - روستاي بيلغمان صفوي ، قاجاري حمام بيلغمان
کرج - مرکز شهر کرج - محله قدطمي مصباح اوايل قاجاري حمام مصباح 
کرج - دهستان کمال آباد - روستاي هلجرد صفوي ، قاجاري حمام هلجرد
کرج - آدران - روستاي گوراب ( جوراب ) ارنگه عمر 800 سال درخت امامزاده
کرج - روستاي حصار - خط يک حصار عمر 800 سال درخت چهار کهن حصار
کرج - دهستان کمال آباد - روستاي هلجرد عمر 800 سال درخت چهار کهن هلجرد
کرج - گوهردشت - بلوار اصلي گوهردشت عمر 1300 سال درخت سرو کهن
کرج - دهستان آدران - مرکز روستاي نوجان  ( کيلومتر 3 جاده کرج چالوس ) عمر 800 سال درخت قديمي
کرج - دهستان نساء - روستاي ولايت رود عمر 800 سال درختهاي کهن آقادار
کرج - 4 کيلومتري غرب گچسر دوره دوم زمين شناسي غار يخ مراد
کرج - آسارا - کيلومتر 36 جاده کرج چالوس دوران دوم زمين شناسي غارهاي ري زمين و سيراچال
کرج - دهستان آدران - غرب روستاي ارگنه - کيلومتر 15 جاده کرج چالوس از صفوي تا کنون قبرستان قديمي
کرج - دهستان آدران - مرکز روستاط کندور از صفوي تا کنون قبرستان قديمي
کرج - دهستان آدران - ابهرک - ارنگه تاريخي قبرستان گبري کچان 
کرج - دهستان کمال آباد - روستاي هلجرد تاريخي ، اسلامي قبرستان هلجرد
کرج - دهستان نساء - روستاي ولايت رود قاجاري ، بنا معاصر قدمتگاه آقا سيد علاء الدين 
کرج - مهرشهر کرج - علي آباد گوته پيش از تاريخ - تاريخي ، اسلامي قشلاق تپه ( اوج تپه )
کرج - اشتهارد - 5 کيلومتري جنوب مختار آباد سده هاي 5 تا 9 ه.ق قلعه ( بز قلعه )
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستاي کوي راشته صفوي ، قاجاري قلعه اربابي

کرج - اشتهارد - روستاي رحمانيه

( پلنگ آباد )

صفوي ، قاجاري قلعه پلنگ آباد
کرج - نساء - بالاي تونل تنگ گسيل - کيلومتر 51 جاده کرج چالوس قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه تنگ گسيل
کرج - محمد آباد - روستاي حسين آباد  صفوي ، قاجاري قلعه حيدر آباد
کرج - شهرستانک - شمال دره گل گيله - نوک قلعه شهرستانک قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه دزد بند
کرج - گرمدره - کلاک بالا  قاجاري قلعه روستاي کلاک
کرج - آسارا - کيلومتر 36 جاده کرج چالوس قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه ري زمين
کرج - دهستان آدران - بالاي صخره ها - مشرف به غرب کرج قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه شاه دژ ( شاه دزد )
کرج - انتهاي حد غربي پل جديد و پل قديمي قاجاري قلعه صمصام
کرج - اشتهارد - روستاي قزل حصار قاجاري قلعه قزل حصار
کرج - گرمدره - کلاک بالا  قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه کلاک
کرج - محل فعلي کتابخانه دانشکذه کشاورزي کرج قاجاري کاخ سليمانيه
کرج - شهرستانک - کنار جاده کرج چالوس قاجاريه  کاخ شهرستانک
کرج - گچسر رضا شاهي کاخ گچسر
کرج - مهرشهر دوره پهلوي کاخ مرواريد ( شمس ) 
کرج - مرکز شهرستان کرج صفوي کاروانسراي شاه عباسی کرج
کرج - جاده چالوس - يک کيلومتري غرب ورودي تونل کندوان قاجاري کاروانسراي کندوان
کرج - اول جاده چالوس - روستاي بيلغمان صفوط ، قاجاري کوره آجر پزي
کرج - 3 کيلومتري جنوب گچسر قاجاري به بعد کوره هاي گچ پزي گچسر
کرج - دهستان آدران - روستاي ارنگه - روستاي خور  قاجاري مسجد جامع
کرج - دهستان کمال آباد - روستاي هلجرد قاجاري مسجد هلجرد
 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.