آشنایی با مجتمع تجاری و تفریحی ملاصدرا،کرج،حیابان مطهری،نبش ملکشاه!

 

مجتمع تجاری و تفریحی ملاصدرا پیشگام در ارائه بهتر ن خدمات

مدیر عامل مجتمع تجاری و تفریحی ملاصدرا گفت: این مجموع با بهترین امکانات خدماتی و رفاهی درصدد

جلب رضایت مشتریان و مراجعه کنندگان است.

آخوندی در گفتگو با بازار کسب و کار با اشاره به اینکه این مجموعه دارای 270واحد است افزود: مجموعه 

ملاصدرا که در رجایی شهر نبش بلوار استقلال ایجاد شده که بیش از 30 غرفه ارائه دهنده انواع کالا،