استاد علیرضا آزمندیان،استاد ،علیرضا ،آزمندیان،استاد علیرضا ،علیرضا آزمندیان،استاد آزمندیان

  استاد علیرضا آزمندیان

 

دکتر علیرضا آزمندیان را به عنوان بنیانگذار تکنولوژی فکر شناخته می شود و در همین مسیر دوره ها و کنفرانس های مختلفی را در زمینه تکنولوژی فکر برای مدیران، اساتید دانشگاه ها، پزشکان، دانشجویان، کارمندان و سایر اقشار جامعه با هدف اصلاح نظام فکری و روحی این افراد برگزار کرده است. وب سایت رسمی دکتر آزمندیان به آدرس اینترنتی www.azmandian.com یک پل ارتباطی میان شما و ایشان است.

 

آشنایی بیشتر با استاد آزمندیان: