سریال: 
5418
کد واحد: 
13901
مدیریت: 
آقای دكتر آیت ا... پرویزی فرد
جنسیت: 
مرد
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
026-32544858
تلفن همراه: 
09122430924
فکس: 
026-32544866
آدرس مرکزی: 
کرج-پل آزادگان ابتداي بلوار 45 متري کاج جنب ساختمان ارکيده ساختمان رضا طبقه سوم واحد 9
توضیحات: 
دفتر خدمات حقوقي داخلي و بين الملليارائه و انجام وکالت در کليه امور حقوقي کيفري و تجاري داخلي و بين المللي

افزودن دیدگاه جدید