سریال: 
7205
کد واحد: 
17999
مدیریت: 
آقای شجاعی
جنسیت: 
مرد
تلفن ثابت: 
02633533214,02633533213
آدرس مرکزی: 
کرج میدان مادر 100 متر به سمت داخل درختی مقابل اولین خروجی تهران
توضیحات: 
.

افزودن دیدگاه جدید