سریال: 
3702
کد واحد: 
601539
مدیریت: 
آقای فریدون مددی
جنسیت: 
مرد
نوع صنف: 
تلفن ثابت: 
026-34419115
تلفن همراه: 
09125145012
آدرس مرکزی: 
کرج-چهارراه طالقاني ابتداي بلوار ماهان طبقه فوقاني مانتو مونا پلاک 9
توضیحات: 
وکالت و مشاوره حقوقي در کليه مراجع قضايي اداري مالي ثبتي دادگاه خانواده-شهرداريها مراجع دولتي

افزودن دیدگاه جدید