* کد واحد نام واحد نوع صنف آدرس مرکزی
5926 1050 میران مبل مبلمان، اداری ، خانگی تهران،جاده آبعلی، ورودی پردیس، جاده کارخانه سلیمان، باغ کمش خیابان شهید شکاری پلاک 88
5927 1051 شركت ایرانگان كانون آگهی تبلیغاتی

صفحه‌ها