* کد واحد نام واحد نوع صنف آدرس مرکزی
6001 1048 سوپر پروتئین محمد فرآورده های گوشتی و پر.تئینی کرج-باغستان نبش گلستان 9
6002 1049 صنایع ماشین سازی كاوش تولید و فروش ماشین آلات و ابزار آلات صنعتی تهران-خاتون آباد خيابان کانال آب جنوبي کوچه دوازده متري جنوبي کوچه دوازده متري دوم انتهاي کوچه سمت راست
6003 1050 گالر بلوط مبلمان، اداری ، خانگی تهارن-شهرک ولعصر خابان حدر جنوب خابان وحدت پلاک 216
6004 1051 شركت ایرانگان كانون آگهی تبلیغاتی

صفحه‌ها