همایش تقدیر ازبرندهای برتر مراکز خرید کشور به خانه چهارم رسید.اطلاعات روز

به همت ماهنامه تجارت طلایی:

همایش تقدیر ازبرندهای برتر مراکز خرید کشور به خانه چهارم رسید.

پس از برگزاری سه دوره همراه با موفقیت، در شهریور ماه امسال مراسم تقدیر و تجلیل از برندهای‌ برتر مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری سراسر کشور، به خانه چهارم می‌رسد.